Dù che nắng màu đỏ

3.450.000 

Bảo hành sản phẩm: Dù che nắng màu đỏ

  • Khung dù được bảo hành 02 năm.
  • Áo dù Polyester bảo hành không mục 1 năm.
  • Bát đỡ nan dù bảo hành 05 năm