Category Archives: Chính Sách

Hình Thức Thanh Toán

Hiện tại, Nội thất Bảo Long chấp nhận thanh toán bằng 2 hình thức như...

Tư vấn kỹ thuật

Quy trình thi công đồ gỗ được chia làm 3 giai đoạn sau: 1. Tiêu...

Chính sách bảo hành

Quy định bảo hành Thời hạn bảo hành Tất cả mặt hàng do Nội thất...

Chăm sóc khách hàng

Sự thấu hiểu đối với khách hàng và chăm sóc khách hàng tốt là tiêu...